Schildersbedrijven

nog uit te werken:

SCHILDERSBEDRIJF
T. Afman                                           Bakkerstraat 27                      Ten Post


Tot 1937 Stadsweg 109

SCHILDERSBEDRIJF


R. Woltjer                                          Rijksweg 137                          Ten PostSchildersbedrijf Wietse de Boer

Uit Buurpraat april 1991:
Wietse de Boer: jong schildersbedrijf met ouderwets vakmanschap
Vanaf 2 april j.l. is onze gemeente een nieuw bedrijf rijker. Wietse de Boer is met ingang van die datum zijn eigen schildersbedrijf begonnen.Bakkers en Broodverkoop

Nog uit te werken gegevens:

BAKKER & KRUIDENIER.                      B. Kuiperweg   1                    Ten Post
Eppo Laninga
Jan Woltjer
Jan Poelstra


Later schoenmaker K. Zuur

BAKKERIJ, CAFÉ
Fré  Tuininga                                      Rijksweg 58                           Ten Post


Later H. Wiltjer

BAKKERIJ.


Harm Betke                                       Bakkerstraat 8                                   Ten Post

BAKKERIJ.


Garmt Harkema                                 Bakkerstraat 19                      Ten Post

BAKKER, KRUIDENIER,CAFÉ


H. Woltjer                                          Borgweg                                Lellens

BAKKERIJ-KRUIDENIER
Th. Graatsma                                     Rijksweg                                Winneweer

Broodverkoop Korenmolen
Eestumerweg 43 Kröddeburen, Ten Post

Buurcontact februari 1994:
Korenmolen Ten Post dicht
De Korenmolen, de broodzaak vlak bij de molen gaat per 1 maart sluiten. De winkel die 3 1/2 jaar geopend is geweest werd gedreven door Alida Mulder. Ze heeft na lang wikken en wegen besloten er een punt achter te zetten.
Alida verkocht brood gebakken door bakker Bruns uit Appingedam.
Vanaf maart kunnen de inwoners van Ten Post alleen nog brood kopen bij de rijdende winkel.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Ten Post en Omstreken betreft vooral busdiensten.

Eerst waren er de bussen van de DAM, en daarna lange tijd Gado.

We weten niet wanneer de eerste bus reed en waar die langs ging.

In Buurproat van november 1993 vinden we een artikeltje: Bushaltes in Ten Post verdwijnen
Dit betreft de haltes in het dorp die in de nieuwe dienstregeling vervallen, zonder dat er overleg is geweest tussen Gado en het gemeentebestuur. "Zo ga je niet met elkaar om" wordt er gesteld. Hetzelfde ongenoegen leeft in de richting van de provincie: "Bij stil weer" zijn er haltes aangelegd langs de N360.

Anno 2019 verzorgt QBuzz de lijndienst tussen Stad Groningen en Delzijl, lijn 6.
In de bebouwde kom van Ten Post is langs de N360 een halte bij de molen.
Een tweede halte is bij Rijksweg 113, oftwel bij tankstation Dijkshorn.
Daarnaast verzorgt Qbuzz de buurtbus tussen Appingedam en Ten Boer, lijn 564.
Er is een halte aan de Woldjerweg in Wittewierum.
Route: Appingedam, Overschild, Wittewierum, Woltersum, Ten Boer.

Kappers


HERENKAPPER, BARBIER.

- P. Bos

- D. Ham  later H. Heersema
Rijksweg 193, Ten Post

- J. Bouwman
Rijksweg 213, Ten Post
Later Piet Heersema

Krantenknipsel 1976:

25 jaar kapper in Ten Post
Zaterdag 30 oktober 1976,
's middags vanaf 14.00 uur:
OPEN HUIS
op ons nieuw adres: Rijksweg 26

H. Heersema
Voor al uw
- ROOKARTIKELEN
- PARFUMERIËN, etc.

Iedereen van harte welkom
Voor het knippen geopend: vrijdagsmiddags en zaterdags


Kapper Heersema

31 december 1990
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stopt kapper H.Heersema aan de Rijksweg 26 te Ten Post, met ingang van 1 jan. 1991 met zijn werkzaamheden.
(bron: Kroniek Dick Kuil)

Postkantoor

De Post in Ten Post

Eerder was het postkantoor gevestigd:

H. Pesman                                          Rijksweg 207                         Ten Post

KRUIDENIER & POSTBODE.                                                    
G. Reinders                                        Rijksweg 195                         Ten Post   


Krantenknipsel uit 1974:
Het Postdistrict Groningen meldt ons:
Ingaande 1 juni 1974 zal de met mevrouw S. Dijkhuis-Nijhof, Rijksweg 203, Ten Post gesloten overeenkomst betreffende het houden van een postagentschap in genoemd perceel - op haar verzoek - worden beëindigd.
Voorlopig echter zal tot het tijdstip waarop een nieuw adres is gevonden de ruimte waarin het agentschap thans is gevestigd van de familie Dijkhuis worden gehuurd en zal het agentschap door een PTT-ambtenaar worden bemand.


22 oktober 1979
Ptt Post start met een rijdend postkantoor onder andere in Ten Post.

(bron: Krantenknipsels NVhN)

Internethandel/Webshops

Winparts, Winneweer

In 2009 schreef DePers.nl over dit bedrijf onder de titel "Goed boeren op internet"

"In Winneweer zit het hoofdkantoor van internetbedrijf Winparts. Vanuit Noord-Groningen stuurt dit bedrijf elke dag bumpers, koplampen, uitlaten, linkerachterdeuren en motoren het land in. Duizenden onderdelen verkoopt het bedrijf, of het nu voor een Mercedes is of voor een simpel Opel Astraatje. Vandaag via internet besteld, morgen aan huis geleverd. Mits op voorraad.

Directeur Ari van Essen - T-shirt, spijkerbroek - en zijn broer verdienen elk jaar miljoenen euro's met deze Bol.com voor auto-onderdelen. De Googlebaas van Nederland noemt Winparts zelfs een van de succesvollere Nederlandse internetbedrijven."

Café Winneweer

Het café Winneweer is een van de oudste gebouwen in ons gebied, waarschijnlijk daterend uit de 17e eeuw. Het werd de naamgever van het dorp Winneweer dat in de 20e eeuw ontstond, hoewel in 1840 al geschreven werd over een gehucht Winneweer.

Café Winneweer, het oudste huis van Winneweer, voor het eerst genoemd in 1668 als Logys-plaets. In de 18e eeuw weeshuis en later weer herberg met rechtspraak. (bron Wikipedia)

In ieder geval was het ook een Rechthuis. Tot 1594 vond rechtspraak vaak in de kerk plaats, maar nadat de protestanten de kerken overnamen wilden zij die daar niet meer voor gebruiken. Toen werd de rechtspraak in de meeste rechtsgebieden verplaatst naar een herberg. In het Poster Eesterrecht werd dat toen of later de herberg Windeweer.

Er valt heel wat af te leiden uit kaarten die je op de beeldbank Groningen kunt inzien.


- Op een kaart uit 1810-1814 wordt de naam Windeweer vermeldt, maar op een uit 1820 wordt de naam Winde Wier gebruikt en op een andere kaart uit hetzelfde jaar is het weer Windeweer. Op die kaart zijn op de oever van het Damsterdiep is een lange leuning met twee trapjes naar het water aangegeven. Overigens wordt op nog een andere kaart uit dat jaar de iets verderop gelegen brug over het Damsterdiep aangeduid als “Zijlsterklap”.


- In 1837 wordt de brug Muderklap genoemd en in 1853 Muda klapbrug genoemd (Mude en Zijl zijn synoniemen).

- In 1877 wordt het gebouw “Het Huis Winneweer” genoemd. Opmerkelijk is de wijziging aan de oever van het Damsterdiep ter plaatse. Daar worden langs het water twee leuningen aangegeven, een Rijksleuning en een Provinciale Leuning, met daar tussen een trapje naar het water.


- In 1896 is het trapje verdwenen en wordt een beschoeiing met ijzeren stijlen aangegeven. De twee leuningen staan er dan nog.En zo staat het ook op de ansichtkaart uit 1902.

Op deze foto is ook een veranda te zien, die later weer verdween. Overigens is er nu weer een veranda voor de ingang geplaatst.
O.a. uit krantenberichten kunnen we de namen die café Winneweer had deels achterhalen:

1755 - 1774 Commissaris Ludolphi (J. Luedolffy), later zijn weduwe die dan Commissarische genoemd wordt
1770, 1784  Plek wordt 't Regthuis te Windeweer genoemd.
1782 - 1823 Commissaris A. Westermoolen
1823 - 1848 Mense Martens Martens
                    (1847 Publieke verkoop Logement Winneweer i.o.v. M.M. Martens)
1852 - 1856 W.D. Kruizenga, Logementhouder
1871 - 1875 Logementhouder H. Germs
1896 - 1908 Café Smit
1911 - 1935 Café Enkema / Eikema
1935 - 1957 Café Kraijema
1957 - 1970 Café Poelstra
1970 - 1987 Café Zaagman
(jaartallen zijn niet altijd begin en einde, maar soms ook eerste vermelding en laatste vermelding)

In de Opregte Groninger Courant van 06-06-1755 valt te lezen:
Monfr. J. Luedolffy tot Windeweer, maakt bekend aan alle Heeren Liefhebbers, dat hij van voornemens is, om op Vrydag den 20 Juny 1755, te laaten Verryden, een extra mooye Zilveren Zweep, waar om geen Paarden zullen worden gepermiteert te Draven, als die van Zessen Klaar en niet Ouder dan zes Jaar.
Een jaar later staat er E.J. Ludolphi tot Windeweer die een "extra fraaie Zilveren Zweep" organiseert.
In 1762 is het de weduwe van Monfr. J. Ludolphy die de Zilveren Zweep organiseert.
In 1766 is het de weduwe van Commissaris J. Ludolphi
In 1782 en de jaren daarna wordt de wedstrijd georganiseerd door Commissaris Albert Westermoolen

Op 20 april 1945 sloeg een granaat in het dak van de schuur van het café. Toen woonde de familie Kraijema hier. Zoon Gerrit overleed daardoor, 8 dagen voor zijn twintigste verjaardag en 2 dagen na de bevrijding van Winneweer.


En dan die leuningen! Op foto's van “Café Zaagman” uit 1973 is er een ononderbroken lange leuning langs het diep, zonder trapjes. Die leuning is er anno 2018 nog, met nu aan de zuidzijde een trap met leuningen.