Tichelwerk Oostbroek

In een lezing uit 1958 komen we de volgende tekst tegen:

Als Stamvader wordt genoemd JACOB WILLEMS, die met zijn broer Jan Willems een tichelwerk had te Kroddeburen, genaamd Oostbroek. Het huis Oostbroek bestaat, na afbraak van het oude huis, dat nog een zoldervloer had van gele en groene tegels (plm. 1925) nog in vernieuwde vorm. In de nabijheid ligt nog de Tichellandster polder, groot bijna 15 ha.

De beide genoemde broers waren van duitsche origine, waarschijnlijk Lipskers, dus uit Lippe-Detmold, waaruit zoovele Groninger families stammen als: Sprenger, Bödeker, Straat, Heidergott, Broekschmidt, Krüger, Grasmeijer, Hünefeld, enz., alle oorspronkelijk werkzaam in de baksteenindustrie.

Deze Jacob Willems koopt met z'n broer Jan Willems in 1720 de Tjassensheerd te Enselens onder Loppersum en verplaatst zijn steen- en pannenfabriek daarheen.                  
                                Bron


Uit de registers van het kerspel Lellens:
1675: Roelef Claesen van ’t Tichelwerck een man van hoogen ouder over de 70 jaar, als lidmaat aangenomen
1692: Hendrick Heeres, op het Tiggelwerk, als lidmaat aangenomen
1717: Jacob Willems van tichelwerk met echtgenote Trijntje Nitters uit Thesinge (indirecte bron Boerderijenboek Ten Boer)
1719: Doop Anje dochter van Jacob Willems en Trijntien Nitters
1721: Doop Froucke dochter van Jacob Willems en Trijntien Nitters
1722: Doop Willem zoon van Jacob Willems en Trijntien Nitters
1732: Geertien Jans dienstmaeght van Jacob Willems op Tighelwerck

Voor 1717 was Jacob Willems getrouwd met Frouke Jans, die jong overleed. Zij kregen samen kinderen in Wirdum in 1708 en 1709 en een in Lellens in 1712. Jacob Willems begon derhalve op het Tichelwerk in of na 1709 en voor of in 1712.
Hij woonde er waarschijnlijk nog in of na 1732 en voor of in 1735.

Volgens de Provinciekaart nr. 87 van Henricus Teysinga, gemaakt in 1735, was er op deze plaats een tichelwerk met "Borgemeester Abbering" als eigenaar. Op de kaart staan geen gebouwen aangegeven.

Detail Provinciekaart nr. 87, 1735
Honderd jaar later stond op deze plek de boerderij Oostbroek van landbouwer Jan Cornelis Nienhuis.
In de tussenliggende eeuw was hier de buitenplaats van de familie van Lucas Hamminck, die later borgheer van Lellens was.