Tichelwerk Oostbroek

In een lezing uit 1958 komen we de volgende tekst tegen:

Als Stamvader wordt genoemd JACOB WILLEMS, die met zijn broer Jan Willems een tichelwerk had te Kroddeburen, genaamd Oostbroek. Het huis Oostbroek bestaat, na afbraak van het oude huis, dat nog een zoldervloer had van gele en groene tegels (plm. 1925) nog in vernieuwde vorm. In de nabijheid ligt nog de Tichellandster polder, groot bijna 15 ha.

De beide genoemde broers waren van duitsche origine, waarschijnlijk Lipskers, dus uit Lippe-Detmold, waaruit zoovele Groninger families stammen als: Sprenger, Bödeker, Straat, Heidergott, Broekschmidt, Krüger, Grasmeijer, Hünefeld, enz., alle oorspronkelijk werkzaam in de baksteenindustrie.

Deze Jacob Willems koopt met z'n broer Jan Willems in 1720 de Tjassensheerd te Enselens onder Loppersum en verplaatst zijn steen- en pannenfabriek daarheen.                  
                                Bron


Uit de registers van het kerspel Lellens:
1675: Roelef Claesen van ’t Tichelwerck een man van hoogen ouder over de 70 jaar
1692: Hendrick Heeres, op het Tiggelwerk
1717: Jacob Willems van tichelwerk met echtgenote Trijntje Nitters uit Thesinge (indirecte bron Boerderijenboek Ten Boer)
1719: Doop Anje dochter van Jacob Willems en Trijntien Nitters
1721: Doop Froucke dochter van Jacob Willems en Trijntien Nitters
1722: Doop Willem zoon van Jacob Willems en Trijntien Nitters
1732: Geertien Jans dienstmaeght van Jacob Willems op Tighelwerck

Uit het boerderijenboek:
Volgens de Provinciekaart nr. 87 van Henricus Teysinga, gemaakt in 1735, was er op deze plaats een tichelwerk met "Borgemeester Abbering" als eigenaar.Op de kaart staan geen gebouwen aangegeven.

De bewering in de lezing dat het bedrijf in 1720 werd verplaatst lijkt niet te kloppen. Wellicht ging broer Jan in op Enzelens verder en bleef broer Jacob in Kroddeburen onder Lellens.