Postkantoor

De Post in Ten Post

Eerder was het postkantoor gevestigd:

H. Pesman                                          Rijksweg 207                         Ten Post

KRUIDENIER & POSTBODE.                                                    
G. Reinders                                        Rijksweg 195                         Ten Post   


Krantenknipsel uit 1974:
Het Postdistrict Groningen meldt ons:
Ingaande 1 juni 1974 zal de met mevrouw S. Dijkhuis-Nijhof, Rijksweg 203, Ten Post gesloten overeenkomst betreffende het houden van een postagentschap in genoemd perceel - op haar verzoek - worden beëindigd.
Voorlopig echter zal tot het tijdstip waarop een nieuw adres is gevonden de ruimte waarin het agentschap thans is gevestigd van de familie Dijkhuis worden gehuurd en zal het agentschap door een PTT-ambtenaar worden bemand.


22 oktober 1979
Ptt Post start met een rijdend postkantoor onder andere in Ten Post.

(bron: Krantenknipsels NVhN)