Café Welgelegen

Aan het Damsterdiep, bij de brug over het Damsterdiep, lag vroeger bondscafé Welgelegen, later café Koning. Aan het Damsterdiep waren veel caé's, vanwege de scheepvaart. Schippers en passagiers waren de voornaamste gasten. Café Welgelegen is in 1982 gesloopt. Op de plek zijn moderne woningen gebouwd.