Landbouw vereniging

kvk 2002817           Landbouwvereeniging Ten Post en Omstreken, 1921 - 1956

kvk 2024177           Coöperatieve Aankoopvereniging Ten Post en Omstreken G.A., 1956 - 1973

In de Groninger Archieven komen voor:
1. Notulen 1939-1944 en 1956-1966
2. Kasboek van inkomsten en uitgaven 1953-1973

Bij HVTP is verder niets bekend, dus verdere informatie is welkom