Overzicht detailhandel 1953


In juni 1953 organiseerde de Handelsvereniging Ten Post en Omstreken een verkoopactie met een feestelijke winkeldag. De klanten ontvingen bij aankoop voor iedere gulden een winkelbonnetje en voor 40 winkelbonnetjes ontving men een deelnemerskaart voor de wedstrijden op de feestdag.
De wedstrijden vonden plaats op het feestterrein “Uitbreidingsplan Ten Post”, voor de kinderen was er een wedstrijd met autopeds en verder Ringrijderij  op fietsen en ’s avonds Stoelendans op “levende stoelen”.

In 1953 hadden de straten nog geen officiële naam. Die kwamen er pas in oktober 1954, en toen werd dat Uitbreidingsplan de Johan Rengersstraat genoemd.

De krant waarin dit allemaal wordt uitgelegd en waarin de bij de vereniging aangesloten handelaren adverteerden geeft een prachtig overzicht van de winkels en bedrijven die er toen in Ten Post en Omstreken waren.

In de krant staan 53 advertenties voor 46 verschillende bedrijven. Daaronder waren bedrijven met meer dan één functie, bijvoorbeeld Kruidenier en Brandstofhandelaar.

9 Levensmiddelenbedrijven: G. Koenderink, Kruidenierswaren en Drogistartikelen; A. Doff, Kruidenierswaren; Visscher, Rund-, Kalfs-, en Varkenslagerij; J. Poelstra, Brood en Banket, SPAR-kruidenier; K. Stijve, Groenten en Fruit; R.J. Wiersema, Melkhandel.
Winneweer: Wed. J. Kuizenga, Kruidenierswaren; E.F. Havinga, Slagerij.
Lellens: H. Woltjer, Kruidenierswaren en Drogistartikelen.

7 Brandstofhandelaars: H. Dijkman, Depôthouder Butagas; Doff, Brandstoffen; Th. Boer, Petroleum en Petroleumstellen; G. Bolt, Brandstoffen; G. Klompien Brandstoffen.
Winneweer: H. Werkman, Petroleumhandel; H. Houwing, Brandstoffen.

5 Rijwiel-, Bromfiets- en Motorenhandelaars: R. Bonnema, Rijwielen; P. Kuiper, Rijwielhandel; Dijkman, Rijwielhandel; H. Woldhuis, Rijwielen, Bromfietsen; M.D. Vos, Motoren en Bromfietsen.

4 Café’s: Café Koning, Café Doff.
Lellens: Café H. Woltjer.
Winneweer: Café Krayema, Café en Automatiekbedrijf

4 Manufacturen: A. Woltjer, Manufacturen; G. Bakker, Kleermakerij en Manufacturen; J. Timmer, Manufacturen; P.G. Zijlema, Manufacturen.

4 Transportbedrijven: Doff, Bode en Transportbedrijf; Bode Wierenga; K.W. Niehof, Bodedienst, agentschap Van Gend en Loos;  J. Schreuder, Transportbedrijf.

4 Timmer- en Schilderbedrijven: J. Pestman, Timmerman – Aannemer; B. v. Kalker, Timmerbedrijf; A. Doff, Verf-, Glas- en Behangwerken; Fa. H. Woltjer & Zn., Schildersbedrijf.

3 Houthandels: Reinders, Hout- en Bouwmaterialen; Fa. B. Steenbergen en Zn., Houthandel.
Winneweer: Nanninga’s Houthandel, Zagerij, Schaverij, Hout, Keukens, Parketvloeren.

2 Smederijen met Autoverhuur: P. Kuiper, Smederij, Autoverhuur; H. Woldhuis, Landbouwsmederij, Waterfitter, Autoverhuur.

9 Diversen: Dijkman, Bazar, Hengelsport; R. Bonnema, Huishoudelijke artikelen en Stofzuigers; P. Heersema, Kapper; J. Hofman, Schoenhandel; J. Schreuder, Veevoer; B. v. Kalker, Grafkelders en monumenten; J. Bulthuis, Elektr. Klompenmakerij.
Winneweer: Tj. De Vries, Verzekeringen – Administraties; Kl. De Vries, Kopieerinrichting; J. Kerkstra, Vee- en Pluimveevoeders en Vee-geneesmiddelen.

Bij elkaar een mooi overzicht van de plaatselijke economie in 1953, maar dan moeten we hier de boerenbedrijven en de bedrijven die daar specifiek op gericht waren nog aan toe voegen.

In 1953 was de rondweg er nog niet. Er stonden nog woningen tussen School en Molen. Er was nog geen naoorlogse nieuwbouw. Geen aardgas, TV, internet en social media. En er waren dus geen online-bestellingen die dagelijks met bestelbussen thuis bezorgd worden.  Winkels waren nog belangrijk. De meeste mensen hadden ook nog geen auto, dus ging men niet zo gemakkelijk elders winkelen. Het motto van de handelsvereniging was dus ter zake:

U hebt het goed bekeken … wanneer U koopt in Ten Post en Omstreken