Houthandel Nanninga

In de archieven van het Scharmerzijlvest vinden we de eerste aanwijzingen voor houthandel in Winneweer:
Processen-verbaal der verpachtingen der passagiegelden van schepen en houtvlotten door de Muderklapbrug bij Windeweer. 1834-1866.
In 1853 liet Jan Tjarks Houtman uit Holwierde een woonhuis bouwen bij voormalige stoomzaag- en korenmolen.

Knipsel Groninger Courant 03-08-1855
In 1858 kocht Derk Nanninga uit Uithuizen de woning (nu Stadsweg 86) en het bedrijf van Houtman.
Houtman was al overgestapt van wind op stoom, maar Nanninga wilde weer van de stoom af.

Knipsel Algemeen Handelsblad 25-11-1859
1865
Overeenkomst tusschen Scharmerzijlvest en D. Nanninga over het leggen en onderhouden der bestrating ten zuiden van de Muderklapbrug bij Windeweer. 13 juni 1865.

Hij liet zelfs een nieuwe houtzaagmolen bouwen.

Knipsel Leeuwarder Courant 25-07-1875

Knipsel Provinciale Drentsche en Asser courant 25-07-1881
Opvallend dat in 1881 ook cement geproduceerd werd in het bedrijf van Derk Nanninga.Knipsel Provinciale Drentsche en Asser courant 01-03-1883
Net als de handel in ijzeren bovenassen voor windmolens
Maar de handel was toch vooral gericht op hout.

Knipsel Provinciale Drentsche en Asser courant 09-04-1884
Menno Michiel Nanninga (1858-1940)


Kennelijk is zoon Menno Michiel een zaak begonnen in Middelstum. Er wordt wel gezamenlijk geadverteerd dus het zal een filiaal zijn.

In 1894 wordt een Hinderwetvergunning aangevraagd door Stoomhoutzagerij D. Nanninga
Kennelijk is er toch weer overgeschakeld op stoom.

Op 11 februari 1895 wijzigt het bedrijf in een vennootschap onder firma.
Derk Nanninga Corneliszn en zijn twee oudste zoons Menno Michiel Nanninga en Cornelis Nanninga gaan een vennootschap aan onder de firma Nanninga en Zonen, welke is gevestigd te Winneweer met een filiale te Middelstum en ten doel heeft voor gezamenlijke rekening te drijven een handel in hout en bouwmaterialen.
(Nederlandse Staatscourant 16-02-1895.In 1898 wil men kennelijk zowel van de windmolen als van het filiaal in Middelstum af.

Knipsel NvhN 09-11-1898


Knipsel NvhN 21-12-1898

Op 1 mei 1899 wordt de vennootschap aangepast. Vader Derk verlaat de firma en jongste zoon Hendrik Geuchien wordt vennoot.
De naam van de firma wordt niet gewijzigd.
(Nederlandse Staatscourant 02-05-1899)


Knipsel Algemeen Handelsblad 24-07-1912

Knipsel NvhN 29-12-1914
In het telefoonboek van Groningen uit 1910 vinden we:
468 Nanninga, H.G., Houthandel, Zuiderpark 2.-> privéwoning Hendrik Geuchien Nanninga?
375 Nanninga & Zonen, Houthandel, Stoomhoutzagerij en schaverij, v.h. fa H. van Bruggen, Winschoterdiep W.Z. 105. -> een filiaal in Groningen
idem in 1913,

In het telefoonboek uit 1915 vinden we onder Ten Post:
1 Nanninga & Zonen, Fa., Houth., Damsterdiep, Winneweer

1923
Onderhandse akte waarbij M. Nanninga, C. Nanninga en H.G. Nanninga, leden van de firma Nanninga & Zonen te Winneweer verklaren wegens geleend geld schuldig te zijn aan M. Nanninga te Winneweer de som van 241.172,08 gulden, 1923
1929
Akte waarbij goederen en vorderingen van de ontbonden vennootschap Firma Nanninga & Zonen, gevestigd geweest te Winneweer met filialen te Groningen en Middelstum die nog niet verdeeld waren, worden verdeeld tussen Menno Michiel Nanninga en Cornelis Nanninga, 1929

In het telefoonboek uit 1950, onder Ten Boer:
231 Naaml. Venn. Nanninga's Houthandel Damsterdiep G49, Winneweer Ten Post


Nanninga's Houthandel stond bekend als een sociaal bedrijf.
Een illustratie daarvan is het reglement van het bedrijfspensioenfonds uit 1958.

Er was ook een uitgebreid wagenparkHinderwetvergunning 1960-1969, Winneweer, Stadsweg 88, Vloer- en Keukenhandel, Nanninga

Omstreeks 1970: Foto's genomen vanuit slaapkamerraam Stadsweg 90.

7 juni 1977
Door het sluiten van de spantenafdeling van Nanninga in Winneweer komen 17 mensen op straat te staan.
(bron: Krantenknipsels NVhN)

1981
“N.V.Nanninga’s Houthandel” te Winneweer fabrikant van onder andere parketvloeren en keukens gaat failliet.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1999

In de Noorderkrant van 31 maart 1999:
Bodemvervuiling aangetroffen op 'terrein Nanninga' Winneweer

Op het terrein van de voormalige fabriek staat nog steeds een hoge schoorsteen, die anno 2018 gebruikt wordt voor diverse antennes.
Veel voorbijgangers zien die schoorsteen als overblijfsel van een steenfabriek, maar dat klopt niet. De schoorsteen werd gebruikt door Nanninga's houtzagerij.

De schoorsteen werd gebruikt voor het verbranden van houtafval, mogelijk om met de warmte gelakte en geverfde onderdelen te drogen.
Er stond eerder ook nog een kleinere schoorsteen, die gebruikt werd voor de stoommachine.