Textiel, Manufacturen en Kleermakerij

nog uit te werken

Textielwinkel Willem-Jan Doff, Rijksweg 32, Ten Post

Textielwinkel Aalje Woltjer, Rijksweg 50, Ten Post
Later op Rijksweg 203, Ten Post

Textielwinkel P Zijlema, Eestumerweg 43, Kroddeburen (Ten Post)
Weduwe Zijlema woonde op dit adres tot in 1986

Textielwinkel Hoeksema, Rijksweg, Ten Post

Jan Timmer, Manufacturier
Textiel en Manufacturen, B Kuiperweg 2 Ten Post tot 1979
De familie Timmer was eerder gevestigd aan de Bakkerstraat, nu Eestumerweg.
De woning Eestumerweg 11 bestaat niet meer.
HVTP is via een achterkleinzoon van Jan Timmer in het bezit gekomen van kopie├źn van de boekhouding uit de jaren 1907-1920.
In winkelboeken zijn de dagelijkse winkelverkopen vastgelegd. In het grootboek worden voor "klanten op rekening" de verkopen artikel voor artikel geregistreerd en de afrekening vastgelegd.
We zien heel veel "bekende" namen.

Geert Bakker, Kleermaker
Kleermaker & Brugwachter G. Bakker, B. Kuiperweg G27, Ten Post
Kleermaker G. Bakker, Rijksweg 26, Ten Post?
was tot 1954 gevestigd Molenweg G226 (naast school)
Kleermaker & Textiel Geert en Gepke Bakker, Johan Rengerstraat 4, Ten Post
KVK-registraties: 2021785, G. Bakker, 1954 - 1977 1954