Textiel, Manufacturen en Kleermakerij

nog uit te werken

Textielwinkel Jan Timmer, B. Kuiperweg 2 Ten Post
Textielwinkel (klein) Jan Timmer, Bakkerstraat , Ten Post

Textielwinkel Willem-Jan Doff, Rijksweg 32, Ten Post

Textielwinkel Aalje Woltjer, Rijksweg 50, Ten Post
Later op Rijksweg 203, Ten Post

Textielwinkel P Zijlema, Eestumerweg 43, Kroddeburen (Ten Post)
Weduwe Zijlema woonde op dit adres tot in 1986

Textielwinkel Hoeksema, Rijksweg, Ten Post

Geert Bakker, Kleermaker
Kleermaker & Brugwachter G. Bakker, B. Kuiperweg G27, Ten Post
Kleermaker G. Bakker, Rijksweg 26, Ten Post?
was tot 1954 gevestigd Molenweg G226 (naast school)
Kleermaker & Textiel Geert en Gepke Bakker, Johan Rengerstraat 4, Ten Post
KVK-registraties: 2021785, G. Bakker, 1954 - 1977 1954